Interiorisme
Oficines Diagonal
Reforma interior d’ oficines
L’edifici on se situa el projecte es un edifici d’oficines de lloguer on cada planta es divideix en dues meitats completament diàfanes. El projecte que ens encarreguen es la meitat d’una planta per destinar-lo a oficines corporatives de dues empreses. Donat que no es per una sola marca es proposa fer una estètica més transversal on totes dues es puguin sentir còmodes. Aprofitant que l’espai es diàfan s’opta per un paviment continu que reculli tots els espais. A nivell de distribució es manté com a espai diàfan la meitat de la oficina i a la part més privada es creen els despatxos de direcció i la sala de juntes tancada per una vidriera amb perfileria de ferro negre feta a mida. A nivell cromàtic i de materials, s’han escollit el blanc i la fusta de pi combinat amb ferro negre, tant pels materials de revestiment com pel mobiliari (de compra o a mida). La premissa del projecte era la de crear espais visualment relaxants per a un ambient de treball còmode i funcional.
El edificio donde se sitúa el proyecto es un edificio de oficinas de alquiler donde cada planta se divide en dos mitades completamente diáfanas. El proyecto que nos encargan es la mitad de una planta para destinarlo a las oficinas corporativas de dos empresas. Dado que no es para una sola marca se propone hacer una estética más transversal donde ambas se puedan sentir cómodas. Aprovechando que el espacio es diáfano se opta por un pavimento continuo que recoja todos los espacios. A nivel de distribución se mantiene como espacio diáfano la mitad de la oficina i en la parte más privada se crean los despachos de dirección y la sala de juntas cerrada por una cristalera con perfilería de hierro negro hecha a medida. A nivel cromático y de materiales, se han elegido el blanco i la madera de pino combinado con hierro negro, tanto para los materiales de revestimiento como para el mobiliario (de compra o a medida). La premisa del proyecto era la de crear espacios visualmente relajados para un ambiente de trabajo cómodo y funcional.
ANY 2012
SUPERFÍCIE 240m2
COL·LABORACIÓ INTERIORISME Daniela Baeza