Interiorisme | Retail
Hotel Moisac
Imatge d’interiorisme d’un hotel a Barcelona
L’estudi d’arquitectura OXO, a càrrec de la reforma i ampliació de l’hotel, ens encarrega la imatge d’interiorisme per a les habitacions tipus i els passadissos d’aquestes. La idea principal és la de respectar l’arquitectura de l’edifici i intervenir de manera discreta i amb pocs elements. Atenent a aquesta filosofia s’utilitza com a recurs un capçal de mosaic hidràulic com a element generador de tota la imatge, i unes motllures senzilles per emmarcar-lo i donar suport als aplics d’aquests. Pel que fa a la resta del mobiliari, s’utilitzen elements molt lleugers de fusta i ferro. I pels banys, oberts, en part, a les habitacions, també s’empren elements lleugers amb una estètica més de moble que de sanitari. El cromatisme emprat es basa en colors molt neutres (blancs, sorra i grisos) amb una única llicència pel color amb un punt de turquesa fosc. Als passadissos, seguint la mateixa premissa, s’opta per intervenir el menys possible, emprant colors molt clars i utilitzant una gràfica en negre forja tant per a la numeració d’habitacions com per les lluminàries, que en aquest espai recreen un ambient més teatral.
El estudio de arquitectura OXO, a cargo de la reforma y ampliación del hotel, nos encarga la imagen de interiorismo para las habitaciones tipo y los pasillos de éstas. La idea principal es la de respetar la arquitectura del edificio e intervenir de manera discreta y con pocos elementos. Atendiendo a esta filosofía se utiliza como recurso un cabezal de mosaico hidráulico como elemento generador de toda la imagen, y unas molduras sencillas para enmarcarlo y dar soporte a los apliques de éste. En lo referente al resto del mobiliario, se utilizan elementos muy ligeros de madera y Hierro. Y para los baños, abiertos, en parte, a las habitaciones, también se emplean elementos ligeros con una estética más de mueble que de sanitario. El cromatismo empleado se basa en colores muy neutros (blanco, arena y grises) con una única licencia para el color con un punto de turquesa oscuro. En los pasillos, siguiendo la misma premisa, se opta por intervenir lo mínimo posible, empleando colores muy claros y utilizando una gráfica en negro forja tanto para la numeración de las habitaciones como para las luminarias, que en este espacio recrean un ambiente más teatral.
ANY 2016
COL·LABORACIÓ INTERIORISME Daniela Baeza, Xavier Olivella