Arquitectura | Interiorisme
Habitatge a Gràcia
Projecte de reforma integral d’un habitatge
Ubicat a la planta baixa d’un edifici històric, aquest habitatge es reforma amb la premissa que funcioni de manera independent a la resta de l’edifici. En origen, era una fleca amb obrador i habitatge i l’accés a aquest era només per la botiga. Així que, es reforma també part de la façana històrica per generar aquests accessos sense distorsionar la composició de la façana, aprofitant alhora la intervenció per dotar-la de major coherència compositiva ja que pels diferents processos constructius que havia patit l’edifici quedava molt deslligada la planta baixa de la resta. Es genera un accés contigu a l’escala de veïns per on s’accedeix a la zona de dia (cuina-sala-menjador en un sol espai) i la resta de l’habitatge queda separat per una gran porta corredera embeguda a les parets. Utilitzant materials nobles i mobles a mida es generen els espais d’emmagatzematge i distribució fruit de l’encàrrec.
Ubicado en la planta baja de un edificio histórico, esta vivienda se reforma con la premisa que funcione de manera independiente del resto del edificio. En origen, era una panadería con obrador y vivienda y el acceso a esta era solamente por la tienda. Así que, se reforma también parte de la fachada histórica para generar estos accesos sin distorsionar la composición de la fachada, ya que por los diferentes procesos constructivos que había sufrido el edificio quedaba muy desvinculada la planta baja del resto. Se genera un acceso contiguo a la escalera de vecinos por donde se accede a la zona de día (cocina-sala-comedor en un solo espacio) y el resto de la vivienda queda separado por una gran puerta corredera embebida en las paredes. Utilizando materiales nobles y muebles a medida se generan los espacios de almacenaje y distribución fruto del encargo.
ANY 2004
SUPERFÍCIE 150m2