Coworking Mitre - Meritxell Cuartero
Coworking Mitre Barcelona - Meritxell Cuartero
Coworking Mitre - Meritxell Cuartero
Interiorisme
Coworking & Workspace
Projecte d’interiorisme d’espais de treball
L’actuació dels dos espais era ben diferent i per tal requeria que es fes també a nivells diferents. Per una banda, hi havia una intervenció que era l’ampliació del centre de negocis existent (l’edifici comptava amb aquesta activitat a les plantes primera i sisena i es volia ampliar, renovant la imatge, a la planta segona); I, per altra banda, la creació d’un petit espai en planta baixa, que fos aparador del negoci, però amb un concepte més obert. La planta segona era un espai de work center i a la planta baixa es crearia un espai coworking obert, més jove i fresc. Es van escollir materials en base de blanc i paleta de grisos càlids combinats amb fusta per fer l’ambient de treball més acollidor. Aquest fil conductor va lligar les dues actuacions (planta baixa i planta segona) tot i mantenir els conceptes i distribucions ben diferents. Els espais centrals de la planta segona, on es van ubicar les sales de reunions es van tancar en vidre per ampliar la visió i crear espais visualment més amplis. I l’office d’aquesta planta es va deixar com un espai obert perquè el coffee break fos un punt de socialització informal, fugint de l’espai tancat i residual en què sovint es converteix. A la planta baixa, espai obert i aparador del negoci, es va ubicar una petita sala de descans just al punt de contacte amb el carrer per tal de crear un filtre amb l’espai de treball i que alhora fos un lloc agradable per fer una reunió informal, llegir un informe o fer una videotrucada. En aquest punt, un gran Chester i un panelat de fusta donen el caliu a l’espai de treball obert.
La actuación en los dos espacios era muy diferente y, por lo tanto, requería que se realizara también a niveles diferentes. Por un lado, había una intervención que consistía en la ampliación del centro de negocios existente (el edificio contaba con esta actividad en las plantas primera y sexta y se quería ampliar, renovando la imagen, a la planta segunda); y, por otro lado, la creación de un pequeño espacio en la planta baja, que fuera escaparate del negocio, pero con un concepto más abierto. La planta segunda era un espacio de work center y en la planta baja se crearía un espacio coworking abierto, más joven y fresco. Se escogieron materiales en base de blanco y paleta de grises cálidos combinados con madera para hacer el ambiente de trabajo más acogedor. Este hilo conductor unió las dos actuaciones (planta baja y planta segunda) a pesar de mantener los conceptos y distribuciones muy diferentes. Los espacios centrales de la planta segunda, donde se ubicaron las salas de reuniones, se cerraron en vidrio para ampliar la visión y crear espacios visualmente más amplios. Y la oficina de esta planta se dejó como un espacio abierto para que el coffee break fuera un punto de socialización informal, evitando el espacio cerrado y residual en que a menudo se convierte. En la planta baja, espacio abierto y escaparate del negocio, se ubicó una pequeña sala de descanso justo en el punto de contacto con la calle para crear un filtro con el espacio de trabajo y que a la vez fuera un lugar agradable para tener una reunión informal, leer un informe o hacer una videollamada. En este punto, un gran Chester y un panelado de madera dan calidez al espacio de trabajo abierto.
2022-2023
290 m2
Irene G. Ruiz